Kontakt

Rokietnicki Klub Seniorów

Miejsce spotkań:

Sala przy remizie strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej
w Rokietnicy ul. Szkolna 18B

Adres do korespondencji:

62-090 Rokietnica, ul. Sportowa 1
e-mail: stowarzyszenie@rokietnicasenior.pl

REGON: 382551356

NIP: 7811990572

konto bankowe: Poznański Bank Spółdzielczy

nr 18 9043 1041 2041 0067 1255 0001


Skład osobowy Zarządu

Prezes: Bogusława Rzepka

tel. 513 056 600
e-mail: boguslawa.rzepka@gmail.com
 

W-ce Prezes: Wanda Koralewska

tel. 502 534 395
e-mail: koralewska@post.pl
 

Sekretarz: Jadwiga Starzonek

tel. 693 516 000 

Skarbnik: Krystyna Sochacka

tel. 669 241 151  

Członek Zarządu: Józef Kleczewski

tel. 664 969 102