Do pobrania

Regulamin Rokietnickiego Klub Seniorów

Pobierz regulaminWniosek o przyjęcie do klubu i oświadczenie

Zachęcamy seniorów oraz osoby 50+ do przystępowania do Rokietnickiego Klubu Seniorów. Deklarację członkowską wraz z oświadczeniem do podpisu można pobrać poniżej. Deklarację można złożyć na najbliższym zebraniu. Przystępując do klubu należy uiścić opłatę wpisową w kwocie 20 zł. Składka członkowska za każdy miesiąc wynosi 5 zł. Deklaracje przyjmuje i pieniądze zbiera skarbnik: kontakt.

Pobierz wniosek i oświadczenie