I Olimpiada Senioralna Luboń

W piątek 11 października 2019r. w Luboniu odbyła się I Powiatowa Olimpiada Senioralna 2019. W olimpiadzie, w ramach reprezentacji Gminy Rokietnica, wzięli udział również przedstawiciele Rokietnickiego Klubu Seniorów.

Gmina Rokietnica zapewniła transport uczestników na miejsce odbywających się zawodów oraz koszulki dla uczestników. Olimpiada odbyła się w bardzo dobrej atmosferze. Uczestnicy wrócili uśmiechnięci i zadowoleni.