Spotkanie informacyjne

16 stycznia 2019 roku o godzinie 17,00 w Bibliotece Gminnej w Rokietnicy odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne dla osób chętnych do przystąpienia do Rokietnickiego Klubu Seniorów zarejestrowanego dnia 02.01.2019 r. przez Starostę Poznańskiego pod nr SZ – 72 .

Na spotkanie przybyło około 60 osób. Zostały rozdane deklaracje członkowskie. Omówiono zasady przyjęcia do klubu. Przekazano informacje dotyczące planów oraz zakresu działania klubu.