Spotkanie założycielskie

20 grudnia 2018 roku na zebraniu założycielskim zarząd w składzie:

Bogusława Rzepka, Wanda Koralewska, Krystyna Sochacka, Jadwiga  Starzonek i Józef Kleczewski zadecydował o utworzeniu Rokietnickiego Klubu Seniorów.

Sporządzone zostały dokumenty założycielskie w celu złożenia wniosku o wpis Stowarzyszenia Zwykłego do rejestru stowarzyszeń Starosty Poznańskiego