Kurs komputerowy

Dzisiaj zakończyła się druga edycja bezpłatnego kursu komputerowego prowadzonego dla członków Rokietnickiego Klubu Seniorów. Kurs zorganizowany został przez Centrum Sportu Szamotuły. W ramach dobrej współpracy z Urzędem Gminy Rokietnica miejscem, gdzie kurs mógł się odbyć była sala sesyjna Urzędu Gminy. Na bezpłatne szkolenia zgłosiło się łącznie 21osób. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że dużo wiedzy i umiejętności wynieśli z odbytych zajęć. Liczne pytania o kolejne tego typu kursy świadczą o dużej potrzebie organizowania podobnych inicjatyw.

uczestnicy kursu z 2 i 3 kwietnia 2019r.
uczestnicy kursu z 7 i 8maja 2019r.